acteur gtst luca savazzi leon

Luca Savazzi als trainingsacteur

De meerwaarde van het werken met een trainingsacteur

Er zijn veel mogelijkheden om cursisten te prikkelen met nieuwe geleerde kennis. Het inzetten van een trainingsacteur helpt cursisten groeien. Trainingsacteurs zijn acteurs die zijn opgeleid om zich snel in te kunnen leven in een bepaald type persoon en deze persoon geloofwaardig overbrengen aan een cursist. Als trainingsacteur kan je mij dus zien als ‘levend oefenmateriaal’. Iemand die zich kan inleven en aapassen aan de leervraag van de cursist, flexibel, interactief en in het moment. 

De trainer, trainingsacteur & cursisten

Als trainingsacteur kan ik mee denken over het inzetten van werkvormen of ingezet worden als co-trainer.  Jij, de trainer, bepaalt de inhoud, de gebruikte trainingsmodellen en het leerproces van de deelnemers en daarmee de context van het rollenspel waarin de trainingsacteur speelt.

 

Mijn rol is de trainingsacteur is dienstbaar aan de trainer en aan de deelnemer. Ik breng de nodige kennis en vaardigheden mee die jou als trainer kunnen ondersteunen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van je training.

 

Jij wilt dat je cursisten het maximale uit je training halen, dat ze oefenen en toepassen wat ze geleerd hebben en dat ze een succeservaring beleven tijdens je training, Cursisten zijn vaak niet gewend om te 'spelen' waardoor een rollenspel een stuk minder realistisch zal zijn. Bovendien wil jij als trainer dat een cursist zich kan focussen op dat wat hij of zij geleerd heeft en niet (ook nog eens) op het spelen van een rol. Jij en ik werken samen, jij als trainer, is als trainingsacteur. Van tevoren spreken bespreken we hoe jij wilt werken zodat je het maximale effect kan bereiken bij je cursisten.

Een succeservaring voor jou en je cursisten

Als je je cursisten het werk laat doen van een trainingsacteur, dan loop je het risico dat un leerdoelen niet worden gehaald. Jij als trainer wilt natuurlijk dat je cursisten met een goed gevoel een oefening afronden, want een succesvolle ervaring zorgt voor een tevreden cursist en een tevreden cursist zal nog lang over jou en je training spreken 

 

Als trainingsacteur ben ik in staat verschillende soorten gedrag geloofwaardig neer te zetten. Op basis van DISC profielen, kan ik snel inspelen op het gedrag van de cursist. 

 

De kunst van een trainingsacteur is dat ik niet alleen een rol speel, maar ook in staat ben te observeren (tijdens het spelen) en zeer gerichte feedback aan de cursist te geven zowel in- als uit de rol. Hierdoor kan ik aangeven waarom ik in een specifiek moment op een bepaalde manier heb gereageerd. Dit helpt een cursist bij zijn of haar ontwikkeling en het toepassen van de geleerde stof.

Modellen, theorieen & werkvormen

Als trainingsacteur kan ik veel verschillende modellen, theorieen en werkvormen inzetten. Jij als trainer geeft aan waar je cursisten behoefte aan hebben. Denk hierbij aan o.a.:

 • De Roos van Leary
 • DISC-profielen
 • Theorie LSD
 • Actief Luisteren
 • De Kernkwadranten
 • Transactionele Analyse
 • Casuïstiek uitvragen
 • Nee-zeggen
 • Assertiviteit
 • Het Drama driehoek
 • en meer...

Soorten trainingen en scenarios

Als trainingsacteur kan je mij o.a. inzetten op het gebied van:

 • Persoonlijke effectiviteit
 • Communicatietrainingen
 • Leidinggevend communiceren
 • Klantgericht communiceren
 • Slecht nieuws gesprekken
 • Onderhandelingsgesprekken

Meer weten of samenwerken?

Neem contact met mij op en laten we de mogelijheden bespreken zoadat jouw cursisten het maximale uit jouw training halen.

 

Contact opnemen