Discovery Coach

Case-study: Sara en AI (Artificial Intelligence).

 

Sara heeft altijd veel waarde gehecht aan haar carrière en was gepassioneerd over haar werk in marketing. Ze was ervan overtuigd dat ze hierin haar roeping had gevonden en zag zichzelf groeien en succesvol worden in dit vakgebied.

De opkomst van AI en andere technologische ontwikkelingen heeft haar gevoel van zekerheid aangetast. Ze vraagt zich af of haar werk op den duur vervangen kan worden door AI en of ze nog steeds dezelfde voldoening zal halen uit haar werk als haar taken worden geautomatiseerd.

Sara ervaart:

  1. Onzekerheid over de toekomst: Sara maakt zich zorgen dat haar werk in de toekomst geautomatiseerd kan worden, waardoor haar positie overbodig kan worden. Dit zorgt voor angst en onzekerheid over haar carrière en financiële stabiliteit.
  2. Identiteitscrisis: Als Sara's werk wordt vervangen door AI, vraagt ze zich af wie ze dan nog is en waar haar passie en voldoening vandaan zullen komen. Ze voelt zich bedreigd in haar eigenwaarde en identiteit.
  3. Competitie met AI: Sara ervaart een constante druk om zichzelf te bewijzen en beter te presteren dan AI-systemen. Ze voelt de noodzaak om voortdurend nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en bij te blijven in de snel veranderende technologische wereld.

Sara wil gecoacht worden op:

  1. Toekomstperspectief: Sara zoekt antwoorden op de vraag of haar werkgebied toekomstbestendig is en welke stappen ze kan nemen om relevant te blijven in een wereld waarin AI steeds prominenter aanwezig is.
  2. Herdefiniëring van haar waarde: Ze wil ontdekken waar haar passie en voldoening nog meer uit voort kunnen komen, zelfs als haar huidige werkgebied verandert. Ze zoekt naar manieren om haar vaardigheden en interesses te heroriënteren.
  3. Balans tussen technologie en menselijkheid: Sara vraagt zich af hoe ze technologie zoals AI kan omarmen zonder haar menselijke kwaliteiten en waarden te verliezen. Ze zoekt naar manieren om haar menselijke touch te behouden in een technologiegedreven wereld.

Coachingsvraag: Hoe kan Sara haar vaardigheden en passies heroriënteren om relevant te blijven in een veranderende wereld waarin AI een grotere rol speelt?

Haar SMART-Doel: Binnen zes maanden wil Sara een duidelijk plan hebben opgesteld om haar vaardigheden aan te vullen en haar interesses te verkennen, zodat ze een nieuwe richting kan vinden die zowel haar waarden weerspiegelt als haar carrièrekansen vergroot in een technologiegedreven omgeving.

Hoe kan ik jou helpen?

Neem contact met mij voor een vrijblijvend gesprek.